Site announcements

There are no discussion topics yet in this forum

Available courses

CEO Chuyên Nghiệp (Professional CEO) không chỉ là một khóa huấn luyện kỹ năng, nó là một gói giải pháp quản lý, tập hợp tất cả những kiến thức, kinh nghiệm và công cụ mà một người cần phải nắm để có thể đảm nhận vị trí CEO của một công ty. Học viên có thể cần đến 2 năm để nắm vững toàn bộ nội dung chương trình này. Nhưng gói tài khoản học chương trình này thì CÓ GIÁ TRỊ SUỐT ĐỜI, kèm theo đó là giải pháp COACHING, cho phép học viên được trao đổi vởi giảng viên trong quá trình áp dụng vào thực tiễn doanh nghiệp.